Reklamacje i zwroty 

1.Suerte Szymon Dowiat nie jest producentem towarów, a jedynie pośredniczy w sprzedaży towaru od producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres szymon.dowiat@gmail.com Suerte Szymon Dowiat zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

3. Suerte Szymon Dowiat podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Suerte Szymon Dowiat wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SUERTE SZYMON DOWIAT, al. Niepodległości 77a/4, 43-100, TYCHY, NIP: 6462759099 REGON: 364560056, szymon.dowiat@gmail.com mailowo pod adres szymon.dowiat@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7. Suerte Szymon Dowiat zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia.