Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich państw Unii Europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy:

GABARYT A 13,76 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
GABARYT B 13,76 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
GABARYT C 13,76 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 dzień roboczy licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

-przelewem

-kartą kredytową

-imoje (płatność następuje od razu lub po 21 dniach w zależności od wyboru klienta)